SacoQuiz


 
Saco anser att utbildning och forskning är två av de viktigaste faktorerna för tillväxt och välfärdsutveckling. En stark satsning på utbildning och forskning är nödvändig för att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation.

Kör

 
Vi lottar ut biocheckar bland er som har flest rätt. Vi lägger ut vinnarna på www.saco.se/studieval/quiz varje måndag fram till högskolevalet.

I Framtidsutsikter - Arbetsmarknaden för akademiker år 2019 presenterar Sacoförbunden prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal olika akademikeryrken kommer att se ut år 2019. För de allra flesta utbildningar ser framtiden ljus ut, men det skiljer sig mellan olika inriktningar. I det här testet får du svara på frågor om några av de vanligaste akademikeryrkena i Sverige. Se hur det ser ut på www.saco.se/jobbchanser

Kör

 
Saco har frågat ungdomar mellan 18 och 25 vad som gör att de tycker att en utbildning har lönat sig. Nu är vi nyfikna på vad du som är över 30 tycker i frågan. Är det någon skillnad? Vi lottar ut 10 biocheckar bland er som svarar.

Kör

 
Först får du läsa en information om juristutbildningen och -yrket, sen kommer frågorna. Om du inte kan svaret kan du backa och läsa informationen igen.

I Sverige kan du skaffa dig en juristutbildning på flera sätt. Det mest traditionella är att gå juristprogrammet (270 hp.) Med denna utbildning är du behörig att söka notarietjänst för att sen kunna bli domare, advokat, eller åklagare. Juristprogrammet kan du läsa i Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg, Umeå och Örebro. Du kan också välja att ta en kandidatexamen antingen i affärsjuridik eller i rättsvetenskap, vardera på 180 hp. Rättsvetenskap kan du läsa i Luleå, Örebro och Karlstad och affärsjuridik kan du läsa i Jönköping och i Linköping. Om du har tagit en juridisk kandidatexamen kan du fortsätta och bygga på den med en magisterexamen. Vill du bli jurist men tycker att antagningskraven är väl höga kan det vara värt att kolla upp antagningsstatistik på olika skolor. På vissa orter och på vissa utbildningar är det svårare att komma in än på andra.

Chanserna att få jobb som jurist är goda. Endast 3 % av de examinerade juristerna är arbetslösa ett år efter avslutade studier och hela 36 % fick jobb redan innan de avslutat sina studier. Den största andelen jurister arbetar i statlig sektor och allra flest inom rättsväsendet. De som tagit en kandidatexamen i affärsjuridik eller rättsvetenskap får ofta sitt första jobb på en revisionsbyrå, på myndigheter eller med annan statlig förvaltning. Bland de som har en juristexamen är det inte alla som uppger att de arbetar som jurist. Tre av fyra tillfrågade jurister uppger att deras arbete är rent juridiskt medan resten säger att de arbetar med utredningsarbete, personal/HRarbete eller taxeringsarbete. Arbetsmarknaden är på så sätt bred.

Advokat är en titel som jurister kan ansöka om. Bara den som blivit godkänd och antagits som ledamot i advokatsamfundet får kalla sig advokat. Det som krävs är att man har sin hemvist i Sverige eller annat EU-land Att man har läst juristprogrammet Att man arbetat som jurist i tre år Anses lämplig (dvs har goda vitsord) Att arbeta som advokat innebär att då kan företräda åtalade i rättstvister inför domstol.

Notarietjänstgöring är en domstolspraktik som omfattar två år. För att få "sitta ting", som det kallas, krävs en juristexamen. Att ha gjort notarietjänstgöring, är ett formellt krav för de flesta tjänster inom rättsväsendet och kan också vara en värdefull merit på andra områden. Hela eller större delen av tjänstgöringen görs vid en tingsrätt eller länsrätt. Ett halvår kan göras vid Allmänna Reklamationsnämnden, Justitiedepartementet, Justitiekanslern, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket eller Skatteverket. Det är hård konkurrens om notarietjänsterna och ungefär en tredjedel av varje årskull som tar en juristexamen antas till notarietjänstgöring.

Kör

 
Vi lottar ut biocheckar bland er som har flest rätt. Vi lägger ut vinnarna på www.saco.se/studieval/quiz varje måndag fram till högskolevalet.

Läs först informationstexten innan varje fråga, så kommer du att veta svaret på frågan. Om du inte kan svaret kan du backa och läsa informationen igen.

Kör

 
Vi lottar ut biocheckar bland er som har flest rätt. Vi lägger ut vinnarna på www.saco.se/studieval/quiz varje måndag fram till högskolevalet.

Läs först informationstexten innan varje fråga, så kommer du att veta svaret på frågan. Om du inte kan svaret kan du backa och läsa informationen igen.

Kör

 
Vi lottar ut biocheckar bland er som har flest rätt. Quizet pågår till 30 september. Vi meddelar sedan vinnarna per mejl.

Läs först informationstexten innan varje fråga, så kommer du att veta svaret på frågan. Om du inte kan svaret kan du backa och läsa informationen igen.

Kör

 
Läs först informationstexten innan varje fråga, så kommer du att veta svaret på frågan. Om du inte kan svaret kan du backa och läsa informationen igen.

Kör